Dead Line Group
przestępstwa gospodarcze

Wywiad Gospodarczy

Wywiad gospodarczy -  to uzyskanie informacji dotyczących  kondycji finansowej, sytuacji prawnej, ekonomicznej, kadrowej naszego potencjalnego lub aktualnego kontrahenta.   Podjęcie działań wywiadu gospodarczego przez naszą firmę pozwala ukazać prawdziwe zamiary nowego kontrahenta. 

Atuty Usługi:

 

 

100 % dyskrecji! Szybka realizacja zleceń.